მოდის ლექსიკონი

ქსოვილები და ტერმინოლოგია, განმარტებები, პირობითი ნიშნები, თავისებურებები და მრავალი სხვა...

კომენტარი(0)ვრცლად


Copyright © 2007-2021 by Nana Koberidze. All rights reserved