კორას სტუდია 2 მოდელირება

   გალერეაში წარმოდგენილი ქვედა კაბები შესრულებულია ტანსაცმლის მოდელირება–კონსტრუირებისა და ტექნოლოგიის შემსწავლელი სამოყვარულო კურსის მოსწავლეების მიერ.


Copyright © 2007-2023 by Nana Koberidze. All rights reserved