კორას სტუდია 1 –მოდელირება

გალერეაში წარმოდგენილი ბლუზები შეკერილია ინტენსიური, სამოყვარულო კურსის მოსწავლეების მიერ.Copyright © 2007-2020 by Nana Koberidze. All rights reserved