კორას სიახლეები

ღია გაკვეთილზე დასწრების უფლება აქვთ მხოლოდ კორას მოსწავლეებს. ამ გაკვეთილებზე ექნებათ შესაძლებლობა დაესწრონ მოდელირების რთულ პროცესს, დასვან შეკითხვები. დაესწრებიან ასევე, კერვის პროცესს და .....


Copyright © 2007-2022 by Nana Koberidze. All rights reserved