ონლაინ–გაკვეთილები. ქარგვა

მასალად გამოიყენეთ აბრეშუმის, არგანზის, ხავერდის ან ნებისმიერი სხვა მასალის ზონრები. დაამზადეთ ასეთი ვარდები, გააფორმეთ ტანსაცმელი და ასესუარები.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved