იდეები ინტერნეტიდან–ხელით ქსოვა

ამგვარ სამკაულებს ძირითადად ყაისნაღით ქსოვენ, აფორმებენ ბისერით, ხის მძივებით და ა.შ.

 

 Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved