იდეები ინტერნეტიდან. ქსოვა

ქსოვენ ჩხირებთ, ყაისნაღით, დაზგაზე, სხვადასხვა მარტივ და რთულ დანადგარებზე. ზოგისთვის ეს პროცესი ფანატიზმამდეა აყვანილი. ზოგი მხოლოდ მოყვარულია და ზოგიც ნამდვილი პროფესიონალი.
დასავლეთის ქვეყნებში, ბოლო ათწლეულის მანძილზე, ქსოვა "ახალ იოგასთან" ასოცირდება. მოზრდილები, ბავშვები, ცნობილი პიროვნებები და ჩვეულებრივი ადამიანები ქსოვენ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მოდაშია, არამედ იმიტომაც, რომ ქსოვის პროცესი არის განტვირთვის, სიმშვიდისა და დეპრესიიდან გამოსვლის საუკეთესო საშუალება.

es ki axali ideebi imisaTvis, rom modurad gamoiyurebodeT:Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved