კორას სტუდია ქარგვა

საგაზაფხულო თაიგულების 'ტრიო' წახნაგოვანი ბისერის გამოყენებით.


დამწყები ხელოვანებისთვის გთავაზობთ რამდენიმე ნამუშევარს ჯვრული და სვითის ტექნიკის გამოყენებით, აგრეთვე გვირისტების სხვადასხვა ვარიანტებს, რომელიც გამოიყენება კომბინირებული და რთული ტილოების შესაქმნელად.


Copyright © 2007-2022 by Nana Koberidze. All rights reserved