კორას სტუდია–ქარგვა

საგაზაფხულო თაიგულების ''ტრიო'' წახნაგოვანი ბისერის გამოყენებით.


დამწყები ხელოვანებისთვის გთავაზობთ რამდენიმე ნამუშევარს ჯვრული და სვითის ტექნიკის გამოყენებით, აგრეთვე გვირისტების სხვადასხვა ვარიანტებს, რომელიც გამოიყენება კომბინირებული და რთული ტილოების შესაქმნელად.Copyright © 2007-2021 by Nana Koberidze. All rights reserved