ონლაინ-გაკვეთილები

 ვიდეო–გაკვეთილში გაეცანით როგორ ითელება მატყლისგან ზონარი. მისი გამოყენება შეიძლება დეკორატიული გამორმების მიზნით, ჩანთის სახელურებისთვის, სამაჯურებისა და გულსაკიდებისთვის.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved