კორას სტუდია–დაზგაზე ნაქსოვი

ამჯერად გთავაზობთ მხოლოდ რამდენიმე მოდელს, რომელიც მოიქსოვა "კორაში". მომდევნო გამოშვებებში კი ეტაპობრივად გაეცნობით სხვა ნიმუშებსაც. ეს მოდელები მოქსოვილია მექaნიკურ–პროგრამულ და ელექტრონულ–პროგრამულ საქსოვ დაზგებზე: Silver Reed, Brother, Singer.

 

 Copyright © 2007-2021 by Nana Koberidze. All rights reserved